Иисус – символ греха, Арсений АнточануIsus – simbol al păcatului, de Arsenie Antoceanu


Isus – simbol al păcatului

Și, după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică. (Ioan 3:14-16)

Șarpe de aramă

Unii predicatori îl numesc pe Nicodim – bufniță lui Isus. Aceasta a venit la Isus noapte și a făcut ochii mari, când a auzit despre nașterea din nou. Nu știu dacă cititorul va deschide larg ochii în urma citirii acestui articol, dar ce este important, este că Dumnezeu descoperă la fiecare în parte adevărurile Sale.

Aceste exemplu de șarpe de aramă vine din Vechiul Testament, care era știut și de Nicodim. S-a întâmplat odată, că poporul Israel a făcut pe Dumnezeu să se mânie și acesta a trimis peste ei șarpii. Oricine era mușcat, peste ceva timp murea. Atunci Dumnezeu a spus lui Moise să ridice un simbol, șarpe de aramă, și oricine privea la acest șarpe se vindeca. Blestemul a fost șters prin simbolul blestemului.

Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcându-Se blestem pentru noi, – fiindcă este scris: „Blestemat e oricine este atârnat pe lemn” (Gal. 3:13Gal. 3:13
English: World English Bible - WEB

13 Christ redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. For it is written, “Cursed is everyone who hangs on a tree,”

WP-Bible plugin
)

Șerpii nu puteau fi aduși ca jertfă, pentru că erau necurați. Ei puteau fi vindecați, salvați doar prin simbolul păcatului. Dumnezeu știa, că unica metoda să fim salvați de păcatele noastre este să privim la simbolul păcatului – Isus atârnat pe cruce.

Este important să cunoaștem că Isus este Fiul omului. Poate voi deja știți aceasta. Și acest articol vă aduce aminte de aceasta. El, Isus, ca Fiul omului a fost înălțat pe lemn ca șarpele de aramă. Isus spune lui Nicodim ce are să fie cu Fiul omului înainte ca să se întâmple aceasta.

Pe Cel ce n-a cunoscut nici un păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. (2 Cor. 5:212 Cor. 5:21
English: World English Bible - WEB

21 For him who knew no sin he made to be sin on our behalf; so that in him we might become the righteousness of God.

WP-Bible plugin
)

Isus a ales aceasta cale, deoarece altă nu era posibilă. Când privim la crucea, nu vedem lemn sau om, ci simbolul păcatului nostru.

Ceea ce Isus ne oferă prin cruce este viața veșnică. Odraslă păcatului a fost sfărâmată.

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața veșnică. (Ioan 3:16)

Dar ce înseamnă a crede. Charles Spurgeon un an întreg nu putea să înțelegea că înseamnă a crede. Din istoria cu șarpele de aramă observăm, că izraeliți trebuiau să privească la șarpe. La fel și noi trebuie să privim la Isus. Când Filip cheamă pe Natanael, el spune: ”Vino și vezi!”.

Și Cuvântul S-a făcut trup, și a locuit printre noi, plin de har, și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. (Ioan 1:14)

Nu îți trebuie diplomă ca să poți privi. Chiar și un copil e capabil să privească. Omul, de obicei, privește la sine, la puterile sale sau la slăbiciunea sa, că ei vor face ceva. Dumnezeu ne spune să privim la Isus. Asta ne aduce scăpare.

Astăzi trebuie să privim la aceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *