Детский клуб „Эммануил”Clubul copiilor ”Emanuel”

Но Иисус сказал: пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное.  (Св. Евангелие от Матфея 19:14)

Для церкви „Эммануил” дети имеют огромную ценность, как дети из христианских семей, так и другие дети нашего города.

С божьей помощью, летом 2011 года, при поддержке церкви, несколько молодых людей  из церкви организовали  интересные встречи, специально предназначенные для детей из близлежащего района.  Бог благословил нас, и очень скоро встречи начали посещать много детей. Так появился Детский клуб „Эммануил”, который проводится каждую субботу.

Бог благословил, и с помощью церкви, это служение продолжается и сейчас. Цель Детского клуба  „Эммануил” – Сеять Благую Весть в сердца детей, показать им любовь Христа, привести их в Царство Божие.

Просим поддержать в молитве это служение, лидеров, которые служат детям, а также детей, посещающих Детский Клуб, их родителей и членов их семей, чтобы через Детский Клуб  „Эммануил” менялась жизнь людей нашего города.

Посмотреть слайдшоу Детский Клуб

 Şi Isus le-a zis: „Lăsaţi copilaşii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci

Împărăţia cerurilor este a celor ca ei.” Matei 19:14

       Pentru biserica ”Emanuel” copiii au mare valoare mare, atât copii din familii crestine, cât și ceilalti copii din oraș .

Cu ajutorul Domnului, vara anului  2011,  prin susținerea bisericii, câțiva tineri  entuziasmați din biserică au inceput să facă întâlniri atractive, organizate special pentru copiii din cartier. Începutul a fost binecuvântat de Domnul,  și în scurt timp au început să vină  mulți copii.  Așa a apărut  Clubul copiilor ”Emanuel”,  organizat în fiecare sâmbătă.

Dumnezeu ne-a binecuvântat mult, și cu ajutorul bisericii, această lucrare continuă  până în prezent. Clubul EMANUEL are ca scop Să samene evanghelia in inimile copiilor, să le arate Dragostea lui Hristos, și să-i câștige pentru împărăția cerurilor.

Vă rugam sa susțineți în rugăciune această lucrare, pe lideri care slujesc copiilor, și toți copii care fregventează Clubul Copiilor, părinții lor și toți membrii familiilor lor, ca prin Clubul Copiilor ”Emanuel” să se schimbe viața oamenilor din orașul nostru.

Slideshow Clubul Copiilor