Ce înseamnă Cina de Taină, de Costel Cheptea

134335-1366x768


Ce înseamnă Cina de Taină

De ce la biserică trebuie să ne salutăm și să ne rugăm împreuna? De multe ori dimineața sau seara circulăm în troleibuze pline de oameni și acolo nimeni nu se cunoaște. Nu așa trebuie să fie la biserică. Trebuie să fie părtășie. Trebuie să fim țesuți ca un sol.

Vă dau aceste învățături, dar nu vă laud pentru că vă adunați laolaltă nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Mai întâi de toate, aud că atunci când veniți la adunare, între voi sunt dezbinări. Și în parte o cred, căci trebuie să fie și partide între voi, ca să iasă la lumină cei găsiți buni. Când vă adunați dar în același loc, nu este cu putință să mâncați cina Domnului. Fiindcă atunci când stați la masă, fiecare se grăbește să-şi ia cina adusă de el, înaintea altuia; așa că unul este flămând, iar altul este beat. Ce? N-aveți case pentru ca să mâncați și să beți acolo? Sau disprețuiți Biserica lui Dumnezeu, și vreți să faceți de rușine pe cei ce n-au nimic? Ce să vă zic? Să vă laud? În privința aceasta nu vă laud. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat; și anume că, Domnul Isus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. Și, după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o, și a zis: „Luați, mâncați; acesta este trupul Meu, care se frânge pentru voi; să faceți lucrul acesta spre pomenirea Mea.” Tot astfel, după cină, a luat paharul, și a zis: „Acest pahar este legământul cel nou în sângele Meu; să faceți lucrul acesta spre pomenirea Mea, ori de câte ori veți bea din el.” Pentru că, ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului, până va veni El. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși, și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi, și nu putini dorm. Dacă ne-am judeca singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul, ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Astfel, frații mei, când vă adunați să mâncați, așteptați-vă unii pe alții. Dacă-i este foame cuiva, să mănânce acasă, pentru ca să nu vă adunați spre osândă. Celelalte lucruri le voi rândui când voi veni. (1 Cor. 11:17-341 Cor. 11:17-34
English: World English Bible - WEB

17 But in giving you this command, I don’t praise you, that you come together not for the better but for the worse. 18 For first of all, when you come together in the assembly, I hear that divisions exist among you, and I partly believe it. 19 For there also must be factions among you, that those who are approved may be revealed among you. 20 When therefore you assemble yourselves together, it is not possible to eat the Lord’s supper. 21 For in your eating each one takes his own supper before others. One is hungry, and another is drunken. 22 What, don’t you have houses to eat and to drink in? Or do you despise God’s assembly, and put them to shame who don’t have? What shall I tell you? Shall I praise you? In this I don’t praise you. 23 For I received from the Lord that which also I delivered to you, that the Lord Jesus on the night in which he was betrayed took bread. 24 When he had given thanks, he broke it, and said, “Take, eat. This is my body, which is broken for you. Do this in memory of me.” 25 In the same way he also took the cup, after supper, saying, “This cup is the new covenant in my blood. Do this, as often as you drink, in memory of me.” 26 For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord’s death until he comes. 27 Therefore whoever eats this bread or drinks the Lord’s cup in a manner unworthy of the Lord will be guilty of the body and the blood of the Lord. 28 But let a man examine himself, and so let him eat of the bread, and drink of the cup. 29 For he who eats and drinks in an unworthy manner eats and drinks judgment to himself, if he doesn’t discern the Lord’s body. 30 For this cause many among you are weak and sickly, and not a few sleep. 31 For if we discerned ourselves, we wouldn’t be judged. 32 But when we are judged, we are punished by the Lord, that we may not be condemned with the world. 33 Therefore, my brothers, when you come together to eat, wait one for another. 34 But if anyone is hungry, let him eat at home, lest your coming together be for judgment. The rest I will set in order whenever I come.

WP-Bible plugin
)

Să plecăm oare din biserică plini de mânie, răutate, supărați pe alți? Nu. Noi venim la biserică cu scopul ca să fim mai buni. Să ne rugăm lui Dumnezeu ca toți să fim buni.

Cine Domnului Isus este unul din cele mai importante evenimente a bisericii. În bisericile catolice ni se spune că ea este una din cele 7 taine. Biblia nu ne vorbește despre 7 taine, dar ne spune de 2 evenimente importante: botez și cina Domnului Isus. Botez – moartea noastră pentru Domnul Isus. Cina – moarte Domnului Isus pentru noi.

Cina a fost ordinată de Domnul Isus însuși. În noapte cumplită, când El se rugă în Ghetsimani până la sânge, cerea pe Dumnezeu să-L ferească de păharul păcatului și El a fost vândut, Domnul Isus nu a zic, că El nu vrea să moartă pentru acești păcătoși, ci El a instituit cina.

Cina aceasta este poruncă lui Isus.

Au făcut-o apostolii și nu a fost ușor. În timpul sovietic se spuneau multe lucruri despre creștini, că se adună și aprind lumânările. În primele secole ei au fost numiți chiar canibali. Cina a fost lucru, în care a lovit satan mereu. O lovită a lui a fost prin pasivitate. În SUA este o biserică, care are 130 de membrii. La vizită fratelui Costel, la cină au venit doar 20 de membri. Alții ziceau că sunt nevrednici. Poate voi ați observat că înainte cu o zi, două, o săptămână de obicei se naște svadă și din cauza aceasta nu mai vii la cină.

Ce este cina Domnului:

1. Este un act al ascultării:

Pavel a avut un moment special cu Domnul Isus. Când el a venit la Ierusalim, el nu sa dus la apostolii sau la frați să se consulte. Domnul Isus, când spunea lui Pavel că el trebuie să se ducă la neamuri și să sufere mult, la fel spune și despre cina. Pavel însuși a primit de la Isus cum să facă cină.

Plecând, dăm la copii niște informații, ce trebuie să fac. Interesant este, că copii mai mici vin la tatăl și-i spun: ”Noi numaidecât trebuie să ascultă de surori mai mari, sau numai de tine?”. Omul mântuit este totdeauna gata să asculte. Pavel făcea ce a spus Isus, nu de alți oameni.

Omul mântuit ascultă pe Domnul din dragoste. Dacă nouă ne spune ce să facem un om, care nouă nu ne place, ca rezultat se naște împotrivire. Dar omul mântuit face totul pentru Domnul din dragoste, el este înflăcărat și zice: ”Asta voi face pentru tine, Doamne!”.

Dacă Mă iubiți, veți păzi poruncile Mele. (Ioan 14:15)

În Anglia a fost un timp, când regii sau regine luptau împotrivă creștinilor. Odată un rege a cerut ca preoții să citească o poruncă în fiecare biserică, care spune că duminică ei nu trebuie să vine la biserică, ci să se ducă la activități sportive. Mulți din preoți s-au împotrivit. Dar era un preot, care a citit tot ce era scris și a îndemnat pe biserica să facă așa. Apoi el a spus că Dumnezeu zice, ca să cinstim duminică și ea să fie o zi de odihnă. Preotul a pus într-o parte porunca regelui și în altă parte porunca Domnului și a zis: ”Alegerea este a voastră.”. Nimeni din biserică aceasta nu a ieșite afară. Ține minte că satana nu vrea ca tu să fii în biserică.

2. Este un act de amintire.

În Biblia nu ne se spune de pomeni. Adevărată pomană este să dai ceva în numele Domnului Isus.

Ce ne amintim? Ne amintim că păcatul ne-a prins pe noi toți și am fost scăpați de colivie lui.

Spurgeon odată a întâlnit prin Anglia un băiat, care ținea o colivie, în care era pasăre. El a întrebat pe băiat, ce va face el cu ea. Băiatul a răspuns cu un ton răutăcios, că se va juca un timp cu ea, iar apoi, când se va sătura, o va ucide. Spurgeon a întrebat pe băiat: ”Cât coastă pasărea aceasta!”. Băiatul a văzut că Spurgeon nu glumește și a zic că coastă 2 lire. În vreme de azi asta ar fi undeva 100 $. Spurgeon avea portmoneu la el, a scos 2 lire și i-a dat băiatului, care ia dat pasărea. El a luat colivia, a deschis-o și a dat drumul pasării. Băiatul a rămas cu ochi mari. Duminica, întrând în biserică, el a văzut pe amvon colivie. Primele lui cuvinte erau: ”Vreau să vă spun istoria acestei colivii”. El o istorisit întâlnirea s-a cu băiat, despre pasărea și eliberarea ei. Apoi a spus: ”Păcat ne-a prins pe noi pe toți și ne ținea în colivie. Isus a venit la el și a zis: ’Ce vrei pentru ei’. Păcatul a răspuns: ’Pentru ce ei îți trebuie ți-e? Nu știi că ei te vor urî și își vor bate joc pentru Tine. Dar dacă vrei să-i cumperi, atunci Tu trebuie să plătești cu sângele Tău”.

Pericolul este să vii astăzi în biserică și totuși să rămâi în colivie. Isus a plătit un preț enorm de mare pentru noi, pentru că ne consideră foarte scumpi și El vede valoare în noi.

La fel noi ne aducem aminte cine suntem. Fără Isus suntem gunoaie. Cu Isus suntem comori.

De ce este important să ne amintim:

– Amintirile ne îndeamnă la decizii. Vedem ce Isus a făcut pentru noi, și vrem să-i mulțumim cumva și noi.

– Amintirile nasc în noi acțiune.

Odată în închisoare din Egipt au nimerit pitar și paharnicul faraonului. Ambii au avut un vis, care a fost explicat de Iosif. Pitar a fost spânzurat, iar paharnicul a fost dus înaintea faraonului, așa cum le spunea Iosif. Iosif a mai zic paharnicului, ca el să-și aducă aminte de al în palatele faraonului. Dar paharnicul a uitat de Iosif. Peste ani faraonul a avut un vis, care nu putea fi explicat de toți înțelepții Egiptului. Atunci paharnicul și-a adus aminte de Iosif și a spus faraonului despre el. Aducerea aminte de îndeamnă la acțiune.

3. Este un act al proclamării.

Creștinism înseamnă să strigi în gura mare: ”Putem fi mântuiți doar prin Isus Hristos!”.

Pentru că, ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului, până va veni El. (1 Cor. 11:261 Cor. 11:26
English: World English Bible - WEB

26 For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord’s death until he comes.

WP-Bible plugin
)

Până când trebuie să vestim? Până va veni Isus. Slujba noastră este să vestim Evanghelia.

4. Este un act al așteptării.

Biserica lui Hristos așteaptă pe Isus. Cum noi trebuie să-L așteptăm?

– Să-L așteptăm cu răbdare.

Fiți dar îndelung răbdători, fraților, până la venirea Domnului. Iată că plugarul așteaptă roada scumpă a pământului, și o așteaptă cu răbdare, până primește ploaie timpurie și târzie. Fiți și voi îndelung răbdători, întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape. Nu vă plângeți unii împotriva altora, fraților, ca să nu fiți judecați: iată că Judecătorul este chiar la ușă. (Iacov 5:7-9)

Îți vine să plângi că ai un soț rău, așteaptă încă oleacă.

– Să-L așteptăm cu curăție.

Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Și suntem. Lumea nu ne cunoaște, pentru că nu L-a cunoscut nici pe El. Preaiubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Și ce vom fi, nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când Se va arăta El, vom fi ca El; pentru că Îl vom vedea așa cum este. Oricine are nădejdea aceasta în El, se curată, după cum El este curat. (1 Ioan 3:1-3)

Cei din Tesalonic așa de tare așteptau venirea Domnului Isus, că au părăsit locurile lor de muncă. Noi nu trebuie să așteptăm pe Domnul Isus cu lenevie, ci muncind.

Împăratul, când se duce din cetatea lui, a poruncit ca slujitorul lui să aibă grijă de ea. Dar omul acesta, văzând că nu vine stăpânul său, a început să beau și să se lenevească. Isus spune că împăratul a venit pe neașteptate și a condamnat pe slujitorul acela.

– Să-L așteptăm cu dor.

Un păstor american a fost la China, să ducă acolo Biblii și s-a oprit la o familie, unde soț și soție aveau c-am 55 de ani. El a fost uimit de cum se purtau ei unul cu altul. El se întreba: cum așa? Parcă au fost noi căsătoriți. Ei au istorisit că înainte cu două săptămâni de nunta lor, el, soțul a fost închis la închisoare pentru transportarea Bibliei. El a stat acolo 30 de ani și soției i s-a permitea să-l vadă doar o oră pe an. Tot timpul acesta ea îl aștepta. El nu de mult a fost eliberat și ei s-au căsătorit.

5. Un act de cercetare.

A te cerceta înseamnă a te uita la viața ta cu lupă.

Dacă ați observat, ceasornicar, când repară ceasurile, are pe cap așa o lupă mare. Cele mai mici detalii devin mari. La cină noi trebuie să privim atent la noi. Păcatele mici pentru noi devin mari și vrem mai repede să ne lepădăm de ele.

Înaintea cinei, fratele Costel, a vărsat oleacă vin peste învelitoare de pâine. La cină el a pus în așa fel, ca pata să fie partea opusă sălii, ca nimeni să n-o vadă. Dar pată totuși rămâne pe învelitoare. La fel și la noi. Chiar dacă încercăm să ascundem păcatele noaste, ele totuși rămân.

Să ne ajute Dumnezeu să înțelegem însemnătatea Cinei de taină a Domnului Isus Hristos.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *