Молодежное собрание 27 февраляAdunarea de tineret din 27 februarie

Бог работает в нашем городе Бельцы. И Его работу мы видим в том, что Он сам приводит людей в Свою церковь. Он говорит нам и являет Свое спасение.

В этот четверг мы были рады приветствовать коллег по группе Марина Баланича. Была почти вся их группа. Когда их спросили, почему они пришли, их ответом было то, что они сами хотели прийти, а не ради Марин.

По обычаю, в начале служения мы знакомимся с гостями, которые посетили церковь Эммануил впервые. Однако же в этот раз было решено познакомится с ними, да и вообще с другими, иным способом. Нам всем раздали по листочку, на котором были 10 описаний человека, к примеру: у кого карие глаза, кто побывал в Голландии и другие. Целью этой игры было как можно быстрее найти 10 человек, которые соответствуют этим описаниям. Насчет три все начали подходить к друг другу и расспрашивать. Через десяток минут уже были победители. Эйден Бенбоу в заключению проверял каждое описание, если оно соответствуют тому человеку. Победителям, в качестве подарка, могли выбрать что-то из предложенных вещей.

В течения служения мы прославляли Господа в песнях, молились и слушали проповеди. Касалась до глубины души история покаяния пастора церкви Костела Кептя. Вы можете прочитать ее по этой ссылке. В заключение брат Арсений Анточану рассказал нам о 3 важных словах: обман, правда и ответственность. Эта проповедь открывает глаза на реальность мира и побуждает искать истину, искать Иисуса Христа. Вы также можете прочитать ее здесь.

Мы ждем вас на молодежной встречи в следующий четверг.

Să știți că Dumnezeu lucrează în orașul Bălți. Și lucrarea Lui noi vedem în aceea, că El însuși aduce oameni la Biserica Sa. El ne vorbește nouă și ne arată mântuirea Sa.

În aceasta joi noi ne-am bucurat de prezența la întâlnire a colegilor de grupă lui Marin Balanici. A fost aproape toată grupa. Când ei au fost întrebați, de ce au venit, răspunsul lor a fost că au venit pentru că aveau dorință să vină, dar nu de dragul lui Marin.

De obicei, adunarea noastră începe prin aceea, că facem cunoștință cu noi veniți în biserică Emanuel. Dar, de dată aceasta s-a gândit la altă metodă de a se cunoaște mai aproape unul pe altul. Fiecăruia din noi i sa dat o foiță, pe care erau scrise 10 descrieri a omului, de exemplu, cine are ochi căprui sau cine a fost vreodată în Olanda și altele. Scopul acestui joc era să găsești rapid pe cele 10 persoane, care satisfac cerințe. La 1, 2, 3La 1, 2, 3
English: World English Bible - WEB

2 She weeps sore in the night, and her tears are on her cheeks; Among all her lovers she has none to comfort her: All her friends have dealt treacherously with her; they are become her enemies.

WP-Bible plugin
toți am început să ne apropriem unul de altul. Peste câteva minute deja au fost câștigători. Aidan Benbow la final a verificat fiecare descriere, dacă corespunde acelui om. Câștigătorii, în calitate de premiu, și-au ales singuri cadou.

În timpul adunării am cântat cu toți tinerii cântece de laudă lui Dumnezeu, ne-am rugat și am ascultat predicile. A fost pătrunzătoare până-n adâncurile inimii istoria de pocăință a păstorului Constantin Cheptea. O puteți citi aici. În final, fratele Arseniu Antoceanu ne-a spus vorbit despre 3 cuvinte importante: minciuna, adevărul și responsabilitate. Aceasta predică ne-a deschis ochii să vedem realitatea acestei lumi și ne-a îndemnat să căutăm adevărul, adică pe Isus Hristos. La fel o puteți citi aici.

Vă așteptăm joi viitoare la întâlnirea de tineret.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate *